Korona-info

Koronavirus tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjausten mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua myös Vantaan kaupungin tiloissa 1. helmikuuta alkaen.

Harrastustoiminnassa on huomioitava seuraavat säännöt, joiden rikkominen johtaa välittömästi käyttövuoron peruuttamiseen:

• Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain alle 20-vuotiaiden varattuja, ohjattuja vuoroja varten.
• Toiminnan järjestäjä velvoitetaan pitämään nimilistaa kaikista osallistujista.
• Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
• Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
• Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
• Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa (Vantaalla Hakunilan ja Tikkurilan kuplahallit) voi toimia useampia ryhmiä, kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
• Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
• Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
• Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
• Harrastuspaikan ulko-ovien on oltava kiinni, jotta ulkopuoliset eivät pääse sisälle.
• Koulujen tiloissa alle 20-vuotiaiden ohjattu toiminta voi alkaa aikaisintaan klo 16.00.

Tiloissa ei voi edelleenkään järjestää kertaluonteisia kokouksia, kursseja tai työpajoja, eikä mitään yli 20-vuotiaiden toimintaa.
Vantaan kaupungin liikunnan, kulttuurin ja nuorison harrastustoiminnassa noudatetaan pääkaupunkiseudun yhteisiä linjauksia, jotka on listattu tähän tiedotteeseen.