Korona-info

Koronavirus tiedote

Lentopalloliiton ohjeistus seuroille harjoittelun ja kilpailutapahtumien toteuttamiseen

‍Lentopalloliiton ohjeistus seuroille harjoittelun toteuttamiseen 1.6. alkaen

Lentopalloliiton päivitetty ohjeistus perustuu valtioneuvoston, aluehallintaviraston ja Olympiakomitean ohjeistuksiin.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 6.5.2020 mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin, mikä mahdollistaa lajin- ja pelinomaisen harjoittelun käynnistämisen ulko- ja sisäliikuntapaikoilla. Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.

Alle koostettu Lentopalloliiton päivitetty ohjeistus perustuu valtioneuvoston, aluehallintaviraston ja Olympiakomitean ohjeistuksiin. Lisäksi ohjeistusta on laadittu yhdessä muiden joukkuepelien kanssa.

Ohjeistus on voimassa toistaiseksi 1.6. alkaen. Lentopalloliitto seuraa sekä myös edellyttää seuroja seuraamaan viranomaisten ja Olympiakomitean ohjeistuksia mahdollisten muutosten takia.

Yleiset ohjeet:

 1. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa sekä huolehdittava, että myös lasten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen.
  1. Noudata Suomen hallituksen (https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta) sekä AVI:n (Aluehallintavirasto) linjauksia (http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset).
  2. Harjoittelua ei tule tehdä, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu Covid-19 viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.
  3. Jos epäilet Covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta
  4. Suositellaan kaikkea mahdollista liikkumista samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvien kesken.
  5. Seuran järjestämään harjoitteluun ei pidä ketään yksilöä pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee aina olla yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä organisaation (seura) sijaan.
  6. Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuvat harjoitteluun omalla vastuullaan ja tämä on tuotava esille pelaajien lisäksi myös pelaajien huoltajille ennen mahdollisen lajiharjoittelun aloittamista.
  7. Erityisen tärkeätä on huomioida lasten perheet ja tiedottaa heidän huoltajilleen, jotta ketään riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei altisteta.
  8. Harjoittelussa harjoitusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman samoina, siten kun se kyseisessä toiminnassa on mahdollista.

Harjoitustilanteeseen saapuminen, valmistautuminen ja poistuminen

 1. Eri lähikontaktien määrä harjoitusmatkoilla pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan pienenä, autolla kuljettaessa harjoitusmatkat tehdään lähtökohtaisesti samoissa autokunnissa. Jalan, polkupyörällä tai muuten henkilökohtaisella tavalla kulkeminen on aina hyvä vaihtoehto.
 2. Osallistujat eivät käytä pukuhuone- tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle/saliin ja poistuvat kentältä/salista suoraan harjoitusvarustuksessa.
 3. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua, eikä tilaan jäädä myöskään harjoituksen päätyttyä. Eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia sali/kenttävuoron alettua, ja päättyy 5 min ennen kenttä/salivuoron päättymistä.
 4. Pallot desinfioidaan ennen harjoituksen alkua ja harjoituksen jälkeen. Desinfiointiin kannattaa käyttää suihkupulloa ja sopivaa puhdistusainetta (esim. saippualiuos) tai desinfiointiliinoja.
 5. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai harjoituspaikalla tai on käytettävä desinfiointiainetta ennen ja jälkeen harjoitusten. Lisäksi suositellaan, että jokaisessa harjoituksessa joukkueella on käytössä desinfiointiainetta käsien desinfiointiin.

Harjoittelu

 1. Yhdessä harjoitteluryhmässä on maksimissaan viranomaismääräysten mukaan 50 henkilöä (sisältää kaikki harjoitukseen osallistuvat henkilöt). Muutoin harjoittelussa ei ole osallistujamääräkohtaisia rajoituksia, mutta kaikessa toiminnassa vältetään toimintatapoja, jotka lisäävät tartuntariskiä.
 2. Merkkikartioita, tikaksia, aitoja ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.
 3. Harjoittelutilassa/alueella ei ole toiminnan kannalta ei-välttämättömiä henkilöitä (mm. katsojat).
 4. Osallistujilla on mukana oma pyyhe ja oma tunnistettava juomapullo, jonka täyttämisestä pelaaja vastaa itse. Niitä säilytetään harjoituksen ajan erillään muiden varusteista ja juomapullosta ei saa juoda kukaan muu henkilö.
 5. Kaikkien osallistujien on huolehdittava omasta käsihygieniastaan, jonka lisäksi vältettävä yläfemmoja, läpsyjä, halauksia.
 6. Niistämistä, yskimistä, aivastamista kentällä on vältettävä. Sylkeminen kentällä ja vaihtoaitiossa on kokonaan kielletty.
 7. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.
 8. Niistäminen tapahtuu harjoitusalueen laidalla kertakäyttönenäliinaan ja tämän jälkeen kädet tulee pestä tai desinfioida. Käytetty nenäliina laitetaan aina jätepisteeseen. Harjoituksen järjestäjän on huolehdittava tarpeellisesta määrästä jätepisteitä kentän laidalla.

Muuta

 1. Lisätietoa harjoitteluun löytyy Olympiakomitean sivuilta: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
 2. Nämä ohjeet perustuvat sisäjoukkuepelien (futsal, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibandy) yhdessä laadittuun ohjeistukseen, jota on muotoiltu lajikohtaisesti.
 3. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja voi muuttua viranomaisohjeistuksen muuttuessa.

Lentopalloliiton ohjeistus seuroille kilpailutapahtumien toteuttamiseen 1.6. alkaen

Lentopalloliiton alaisissa kilpailuissa seurataan Olympiakomitean kirjaamia linjauksia ajalle 1.6.2020 alkaen

Enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä: https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

 1. Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
 2. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
  Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:
 3. Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 4. Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 5. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 6. Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät THL:n ohjeet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-aikana
  Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Lisäksi koskien Lentopalloliiton alaisia kilpailutapahtumia:

 1. Kilpailutapahtumissa urheilijat seuraavat yllä mainittuja harjoittelun linjauksia myös ottelutapahtumissa. Yksi yksittäinen ottelu on verrattavissa yksittäiseen harjoitusvuoroon.
 2. Kilpailutapahtuman järjestäjä vastaa kilpailutapahtumassa kaikista samoista olosuhteisiin liittyvistä velvoitteista kuin mitä yllä olevassa harjoittelun ohjeistuksessa on määritelty harjoituksen järjestäjälle.
 3. Kaikilla tapahtumaan osallistuvilla toimihenkilöillä on käytössään omat henkilökohtaiset välineet (pillit, kynät jne) joita ei käytä kuin henkilö itse.
 4. Kaikki sellaiset välineet (pistetaulut, liput, kenttälanat jne), joita käytetään yhteisesti, puhdistetaan desifiointiaineella tai saippuavedellä tai vastaavalla tavalla kun niiden käyttäjä vaihtuu. Vaihtoehtoisesti niitä käytetään omat henkilökohtaiset käsineet kädessä.

Lisätietoa Olympiakomitean sivuilla: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Kimmo Nurminen
Tiedotuspäällikkö / Press Officer
Suomen Lentopalloliitto / Finnish Volleyball Association
Valimotie 10, 00380 Helsinki, FINLAND
Tel: +358 44 595 8565
E-mail: kimmo.nurminen@lentopalloliitto.fi
www.lentopalloliitto.fi